Forside


SPEKEBURET ER NEDLAGT

Tore og Sigrid vil få takke alle de hyggelige kundene som har kommet innom gårdsmatutsalget i årenes løp.   


Velkommen til Spekeburet!
Logo Spekeburet
Spekeburet er en liten kjøttforedlings-
bedrift drevet av Sigrid og Tore Nilsen.Butikken vår

Bedriften ble etablert høsten 2005 og er bygd opp på Ødegården i Uvdal, som ligger tett inntil fv40 i Uvdal sentrum.
Basis for produksjonen er gårdens egne lam og storfe.

 
SauTanken bak etableringen av Spekeburet var og utnytte gårdens egne ressurser bedre, og å skape mer aktivitet på bruket.


Stabbur


Butikken vår Butikken vår